Bartın-Kurucaşile

Son model araçlarla rahat yolculuk

Kurucaşile-Bartın                                       Bartın-Kurucaşile

07:00                                                           0700

07:45                                                           12:00

10:00                                                           13:00

11:00                                                           14:00

12:00                                                           15:00

14:00                                                           16:30

15:30                                                           17:30

17:00                                                           19:00